Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
Negociado sen publicidade 44/2017 Contrato de Obras por Procedemento Negociado sen Publicidade Reforzo do firme da Estrada Municipal 037-047 de Vilaicente a Torés 30.507,45 € Adxudicado
Negociado 59/2017 Contrato de Obras por Procedemento Negociado sen Publicidade Reforzo do firme de camiños no núcleo de Doncos (As Nogais) Adxudicado
77/2017 Procedemento de Contratación